Top van dit document
Direct naar de inhoud

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders

Voorblad

 

 
   

 
   

(036)

   

DocMan

   

22 november 2006

   

Pagina /3

   

Parafen:

Onderwerp

Beantwoording art. 41-vragen Christen unie inzake subsidieverstrekking “Nacht van de Ziel”.

 

Portefeuillehouder

Programma

 
     

Portefeuillehouder(s)

 

 
   

Soort Stuk

 
   

Voorgesteld besluit

In te stemmen met de beantwoording van de art.41-vragen inzake subsidieverstrekking “Nacht van de Ziel”.

   

Openbaarmaking besluit

ja

Embargo tot:

 
   
 

Bestuurlijke Planning

   

Directeur

Richtdatum in college

21 november 2006

   

Richtdatum in carrousel en raad

 
   
       

Bestuurlijke Besluitvorming

   

Dienstcontroller

Behandeld in collegevergadering op

21 november 2006

   

Behandeld in Politieke markt op

 
   

Raadsbesluit op

 
   
       

Bijlagen

 
 

Concerntoetser

 

 
 

(adjunct) gemeentesecretaris)

 

 
   
 

Beantwoording artikel 41 vragen met brief

   
       
     

 

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders

Toelichting

 

DocMan

22 november 2006

Pagina  /3

 

Aanleiding

Op 17 oktober jl. heeft het Christen Unie-raadslid, J.F. Huizenga, uw college een drietal vragen gesteld over de subsidieverstrekking van het project “Nacht van de Ziel”.

Aanleiding daarvoor is dat op 7 oktober 2006 de “Nacht van de Ziel” in Almere Haven heeft plaatsgevonden.

 

Alternatieven en voorgestelde keuze

 
   

Toelichting op beslispunten

Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de bijgevoegde conceptreactie aan de Christen Unie, waarin de antwoorden op de artikel 41-vragen staan geformuleerd.

De kern van de beantwoording is dat het college aangeeft dat het project “Nacht van de Ziel” is getoetst aan de Nadere regels voor de verstrekking van projectsubsidies ten behoeve van Cultuurstimulering. Daaruit blijkt dat het project een vernieuwende bijdrage levert aan het reeds bestaande culturele aanbod in de stad. Daarnaast levert het project een bijdrage aan de sociale cohesie en de interculturaliteit door actief de bewoners van Almere bij het project te betrekken. Om deze reden is de subsidie verstrekt.

 

Afstemming

 

-      Beleidskader

 

-      Financiele afstemming

 

-      Juridische afstemming

 

-      Andere afstemming

Er is overleg geweest met de organisatie van het project “Nacht van de Ziel”.

 

Overleg

 

Resultaat intern overleg

 

Resultaat extern overleg

 
 

Communicatie

 

-      Interne communicatie

 

-      Externe communicatie

 
 

Vervolgprocedure

 
 
 
 

 

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders

Besluit

 

DocMan

22 november 2006

Pagina /3

 

Vergaderdatum

21 november 2006

Besluit conform voorstel

3-HS

Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie inzake subsidie verstrekking “Nacht van de Ziel”.

Besluit:

1.      Ingestemd wordt met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de ChristenUnie inzake subsidieverstrekking “Nacht van de Ziel”.

2.      De raadsbrief wordt tekstueel aangepast.

B en W besluit

 

Opmerkingen/acties (inclusief termijn en verantwoordelijke persoon)

 

 

Klik hier en kies uw dienst


Typ hier de naam van de steller


Typ hier uw telefoon-

nummer


Typ hier uw DocMan nummer


Klik hier en maak uw keuze


Klik hier en maak uw keuze. Meer dan 1 keuze mogelijk.


Klik hier en maak uw keuze. Meer dan 1 keuze mogelijk.


Klik hier en maak uw keuze.


Typ hier de datum


Typ hier de datum


Typ hier de datum


Typ hier de datum


Typ hier de datum


Klik hier en maak uw keuze. Meer dan 1 keuze mogelijk


Klik hier en maak uw keuze. Meer dan 1 keuze mogelijk


Klik hier en maak uw keuze. Meer dan 1 keuze mogelijk


Typ hier uw eventuele andere bijlage


Typ hier uw DocMan nummer


Typ hier uw eventuele toelichting


Typ hier uw eventuele toelichting


Typ hier uw eventuele toelichting


Typ hier uw eventuele toelichting


Typ hier uw eventuele toelichting


Typ hier uw eventuele toelichting


Typ hier uw eventuele toelichting


Typ hier uw eventuele toelichting


Typ hier uw eventuele toelichting


Typ hier uw DocMan nummer


Typ hier de datum


Typ hier de datum


Typ hier uw eventuele toelichting


Typ hier uw eventuele toelichting